Amicus barnehage
Forsiden
Om barnehagen
Ledige plasser
Fornøyde foreldre
Hvorfor velge Amicus
Åpningstider
Priser
Fullkost
Kontakt oss!
Jobbe hos oss?
Lenker
Dokumentmappe
Bildegalleri
396653 sidevisninger
En god start
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Det er mye å tenke på når man skal velge barnehage til det aller dyrebareste du har, nemlig barnet ditt! På Konnerud er det for tiden full barnehagedekning. Det betyr at du / dere som foreldre kan "shoppe" barnehage. Velge selv etter hva man ønsker og hva man legger vekt på. Hva ønsker du for barnet ditt og hva legger du vekt på?

Amicus barnehage er en liten barnehage med 23 plasser (søskengruppe). Dette gir oss en unik mulighet til å se enkelbarnet og barnets familie. Vi ønsker at alle vi omgås skal føle seg sett, hørt og ivaretatt på en god måte. Det å ha søskengruppe synes vi er en fin måte å drive barnehage på. De yngste barna har alltid noen å strekke seg etter, og de som er eldre må lære å ta vare på de som er yngre enn seg selv.

Barnehagens visjon er "En god start". For oss sier visjonen noe om hvordan vårt tilbud skal arte seg både daglig, ukentlig, månedlig og årlig, både for barn, foreldre og ansatte. Den gir mening for alle uten at man trenger å forklare noe. Visjonen er omfattende fordi det kan dreie seg om en god start på dagen, uken, året og livet. Den er snever fordi enhver opplevelse av hvilken start det dreier seg om er like riktig som en annens.

Vi har et nært samarbeid med alle foreldre, noe som gjør at vi kan tilrettelegge barnehagehverdagen for barn og foreldre. Vi kan ikke imøtekomme alle ønsker, men vi strekker oss langt for at barn og foreldre skal bli fornøyde.

Vi har i mange år jobbet mye med sosial kompetanse. Vi mener at sosial kompetanse og livsmestring er noe av det viktigste vi kan jobbe med når det gjelder arbeid med barn. Når man jobber med sosial kompetanse utvikler dette evnen til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte, slik at man lettere mestrer livet. Derfor har vi valgt sosial kompetanse som barnehagens satsningsområde. Vi bruker Steg for Steg og være sammen , som program for å utviklinge barns sosiale kompetanse.

Barnehagen står for all mat og drikke i barnehagens åpningstid. Vi serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Menyen er satt sammen med hjelp fra en klinisk ernæringsfysiolog. Vi ønsker å være en sunn barnehage, og serverer havregrøt eller korn til frokost, brødmat som barna smører selv til lunsj og brødmat og frukt til ettermiddagsmat.

Kort oppsummert kan vi si at du og barnet ditt får  følgende:

  • En barnehage som har fokus på sosial kompetanse.
  • Et serviceinnstilt, positivt, engasjert og stabilt personale, med lite fravær.
  • Et personale hvor 55 % av de ansatte er utdannede barnehagelærere.
  • Et personale bestående av 55 % menn og 45 % kvinner.


 

Lyst til å vite mer? Gå inn på vår hjemmeside www.amicusbarnehage.no eller kontakt daglig leder Tonje Kleverud  direkte på telefon 979 61 663.

( 11/02/2019 )